تماس با ما - TripFalcon


اگر سوالی دارید، لطفا دریابید که با ما تماس بگیرید.

کمک؟


سیستم ما فقط قیمت ها را مقایسه می کند. اگر قصد دارید که رزرو خود را تغییر دهید، لغو یا تغییر دهید، لطفا با وبسایت که در آن رزرو کرده اید تماس بگیرید. شما می توانید اطلاعات رزرو خود را با چک کردن ایمیل خود تایید کنید.

هیچ هزینه رزرو از طریق ما وجود ندارد سیستم ما فقط شما را به عامل پرواز یا سایت رزرو می کند تا روند رزرو را تکمیل کند.

1- محل خروج، مقصد ورود، تاریخ عزیمت، تاریخ بازگشت، تعداد مسافرین و نوع کلاس بلیط را وارد کنید. 2- در نتایج جستجو، زمان پرواز و خطوط هوایی را انتخاب کنید، و سپس بهترین قیمت را انتخاب کنید. 3- سیستم ما برای تکمیل مراحل رزرو شما را به سایت سفر انتقال می دهد.

1- نام شهر یا محل یا هتل را وارد کنید، تاریخ بازدید، تاریخ عزیمت و تعداد بازدیدکنندگان. 2- در نتایج جستجو، هتل و نوع اتاق را انتخاب کنید، و بهترین قیمت را انتخاب کنید. 3- سیستم ما شما را به سایت رزرو می کند تا مراحل رزرو را کامل کند.